Strona główna | Deklaracja dostępności | Polityka prywatności | Kontakt
"Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją"
J. Morgenstern
Dom z zewnątrz Hol

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży jest jednostką budżetową, przeznaczoną dla kobiet w ciąży, matek, ojców oraz innych osób z terenu miasta Kielce, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.
Dom może zapewnić całodobową opiekę 15 osobom.
Czas pobytu nie powinien przekraczać 1 roku.

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu nastepujących dokumentów:
 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rejony opiekuńczego MOPR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
 • zaświadczenia reklaskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do umieszczenia w Domu
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Nasza placówka zapewnia swoim mieszkańcom:
 • schronienie
 • opiekę i wsparcie
 • pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia się
 • pomoc w integracji ze środowiskiem
 • doskonalenie umiejętności pozwalających na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie
 • pomoc w wychowaniu dzieci